Ønsker du å bli medlem i hestesportsklubben?

Medlemskontingent fra 1.1.2022 er kr 200,- pr person

For å bli medlem av klubben klikker du på denne linken. Du vil da både melde deg inn og  betale medlemsskapet samtidig.

Hvorfor bli medlem i en rideklubb?

I rideklubben møter du andre likesinnede som også elsker hester og ridning! Rideklubben kan hjelpe deg til å lære mer om hest, for eksempel gjennom klubbkvelder, aktiviteter og Rideknappen. Rideklubben arrangerer også klubbstevner og kan hjelpe deg på vei til å bli konkurranserytter

Les mer om dette her: https://www.rytter.no/

Ved å bli medlem i Lofoten Hestesportsklubb, knyttes du automatisk til Norges Rytterforbund og Norges Idrettsforbund, med de fordeler det gir deg. Blant annet kan nevnes:

Barneidrettsforsikring
Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret.
Les mer om forsikringen her: https://www.rytter.no/temasider/forsikring

Hesteforsikring
Agria Dyreforsikringhar forsikring for alle typer hester. Er du medlem i en rideklubb, får du 5% rabatt på dine hesteforsikringer i Agria.
Du kan lese mer om forsikringer her: https://www.rytter.no/temasider/forsikring

Hva er Min Idrett?

Alle våre medlemmer får en bruker via NIF sine systemer "Min Idrett"

Det er viktig at medlemmer holder sin bruker under Min Idrett oppdatert, både på postadresse og e-postadresser.
Via dette systemet vil du motta faktura på medlemsskap, kurs, treninger osv, arrangert av Lofoten Hestesportsklubb

https://minidrett.nif.no/