Lofoten Hestesportsklubb ønsker å være en klubb med et bredt spekter av aktiviteter innenfor de ulike interessepunkter for våre medlemmer

Årsmøte 12.mars 2022 kl 14:00
Sted: Lofotkrafts lokaler på Fygle

 

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet.
Saker sendes til lhsk@live.no

 

Agenda

Sak 1. Godkjenne stemmeberettigede
Sak 2. Godkjenne årsmøteinnkalling og sakliste
Sak 3. Velge møteleder, møtesekretær og 2 til å underskrive protokollen
Sak 4. Gjennomgå årsmeldingen for 2022:
https://lofotenhestesportsklubb.com/408448115/408514332
Sak 5. Godkjenne regnskap for 2022: https://lofotenhestesportsklubb.com/408448115/414517550
Sak 6. Behandle innkommende forslag og saker fra medlemmer og styret

-Grense for underskudd ved kurs
Sak 7. Sette medlemskontingent for 2024
Sak 8. Vedta budsjettet for 2023:
https://lofotenhestesportsklubb.com/408448115/416731813
Sak 9. Gjennomgå organisasjonsplanen for 2023
Sak 10.Valg