Personvernerklæring for Lofoten Hestesportsklubb

Her kan dere lese personvernerklæringen som gjelder for Lofoten Hestesportsklubb

Link til Retningslinjer for publisering av bilder og film utarbeidet av Norges Idrettsforbund