Styret 2022
Leder: Julie Nilssen, 90 12 34 21 (GDPR-ansvarlig)
Nestleder: Laila Iren Berntzen, 99 31 27 02 (Ansvarlig barneidrett)
Kasserer: Christina Nordheim, 90 94 03 35 (Ansvarlig politiattester)

Leder stevnekomite 2022: Christina Nordheim